Hungary

A QuInnE Projekt

(’Quality of Job and Innovation Generated Employment Outcomes’)

 

A QuInnE projekt nemzetközi kutatási konzorciuma annak vizsgálatára vállalkozott, hogy szervezeti szinten az innováció és a munka minősége hogyan hatnak kölcsönösen egymásra és melyek a foglalkoztatásra gyakorolt következményei. A projekt résztvevői megkülönböztetett figyelmet fordítanak a munka minősége és az innováció viszonyában megvalósuló interakciókra, valamint kölcsönhatásaik elemzésére.

A munka minősége többdimenziós koncepció, magában foglalja a munkaszervezet és a foglalkoztatás változatos jellemzőit. Az Osló Kézikönyv (2005) innovációra vonatkozó definíciójára alapozva, a kutatási projekt a technikai és a nem-technikai innovációkkal egyaránt foglalkozik, kiemelten figyelmet szentelve a szervezeti innovációknak. A nemzetközi kutatási konzorcium tagjai az innováció és a munka minőségének egymásra gyakorolt hatását alakító tényezőket, mechanizmusokat és folyamatokat kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek kombinálásával vizsgálják. Az innováció és a munka minősége közötti interakciók foglalkoztatásra gyakorolt hatásainak azonosítása során a kutatók kiemelten foglalkoznak a foglalkoztatás mennyiségi és minőségi dimenzióit javító tényezőkkel, a viszonyukban megvalósuló „átváltással” vagy annak hiányával. A projekt annak azonosítására is törekszik, hogy a foglalkoztatási mennyiségének és minőségének fejlődése milyen hatást gyakorol a társadalmi integrációra (’inclusion’) és az egyenlőtlenségek alakulására.

 

A QuInnE Projekt várható eredményei

  1. Új tudományos eredmények az innováció, a munka minősége és a foglalkoztatás viszonyában érvényesülő dinamizmus tartalmáról.
  2. Új diagnosztikus eszközök kidolgozása az előző pontban jelzett dinamizmus vállalat és munkahelyi szinten történő szisztematikus figyelemmel kísérésére (monitoring) és javítására, valamint olyan módszerek kidolgozása, amelyek révén a foglalkoztatási dinamizmus országos szinten is elemezhető.
  3. Kutatási tapasztalaton alapuló gyakorlati javaslatok (’policy pointers’) kidolgozása az EU innovációs, gazdasági és foglalkoztatás fejlesztési politikájára vonatkozóan, különös tekintettel a kapott eredmények társadalmi integrációra és egyenlőtlenségekre gyakorolt hatásaira.

 

 

Links to relevant reports/web pages:

Havas, A. - Izsák, K. - Markianidou, P. - Radosevic, S. (2015) Comparative Analysis of policy-mixes of resaerch and innovation policies in Central and Eastern European Countries. GRINOCH (EU - funded FP7 project), WP3 Task 7, www.grincoh.eu

 

Izsak, K. - Markianidou, P.- Radosevic, S. (2014) Convergence among national innovation policy mixes in Europe - an analysis of research and innovation policy measures in the period 2004-2012. GRINOCH (EU - founde FP7 project), Working Paper Series, Paper no. 3.11, www.grinoch.eu

 

Havas, A. (2014) Mit mér(j)ünk? Az innováció értelmezései - szakpolitikai követelmények (What we (are to) measure. Interpretation of innovation - policy consequences), Közgazdasági Szemle, Vol. 61., September, pp. 1022-1059

 

 

Policy document of interest:

National Smart Specialization Strategy (S3) and Research Infrastructure in Hungary. (2014-2020) 

http://www.s3magyarorszag.hu/s3_es_kutatas_infrastrukturak_kormany_altal_elfogadott_verzio