Netherlands

Beschrijving van QuInnE

QuInnE onderzoekt hoe baankwaliteit en innovatie elkaar beïnvloeden binnen organisaties, en wat de werkgelegenheidseffecten van deze interactie zijn. Uitgangspunt is dat baankwaliteit en innovatie elkaar op een positieve manier kunnen versterken. Baankwaliteit is een multidimensionaal concept dat verschillende aspecten van werk, organisatie en arbeidsvoorwaarden en –omstandigheden omvat. Uitgaande van de Oslo Manual worden zowel technische als niet-technische innovatie onderzocht, met de nadruk op organisatorische innovatie. Zowel kwantitatieve analyse als kwalitatieve case studies op organisatieniveau worden gebruikt om inzicht te krijgen in de factoren, mechanismen en processen die een rol spelen in de interactie tussen baankwaliteit en innovatie. Vervolgens worden de werkgelegenheidseffecten van deze interactie en de effecten op sociale inclusie en ongelijkheid geanalyseerd.

 

Resultaten van QuInnE

QuInnE zal drie soorten resultaten produceren:

1.   Nieuwe wetenschappelijke kennis over de dynamiek tussen innovatie, baankwaliteit en werkgelegenheid;

2.   Nieuwe diagnostische en ontwikkelingsinstrumenten om deze dynamiek te monitoren, meten en verbeteren op het niveau van de organisatie en werkplek, en nieuwe benaderingen om deze dynamiek te analyseren op nationaal niveau.

3.    Evidence-based advies voor beleid gericht op het versterken van innovatie en economische en werkgelegenheidsgroei in de EU, en met aandacht voor de respectievelijke effecten op sociale inclusie en ongelijkheid.